Privacybeleid Bavaria Motors

15.06.2019

Privacybeleid Bavaria Motors

Toepassingsgebied en doel
Dit beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot Bavaria Motors klanten. Het doel van dit beleid is onze huidige, voormalige en potentiële klanten een algemeen inzicht te verschaffen in:
• De omstandigheden waaronder wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken
• De soorten persoonsgegevens die wij van u verzamelen
• De redenen waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen
• Wat wij doen met uw gegevens
• Onze contactgegevens zodat u informatie kunt opvragen en uw rechten kunt doen gelden, met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke
Bavaria Motors, als rechtspersoon, is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden en het onderhouden van klantenrelaties .
Als u vragen hebt met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan rechtstreeks contact op met Bavaria Motors .
Grondbeginselen van gegevensverwerking
De verwerking van uw persoonsgegevens vormt een belangrijk onderdeel van onze levering van producten en diensten aan u. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt bij het verstrekken van uw persoonsgegevens en beschouwen uw privacy als een essentieel onderdeel van de diensten die wij aanbieden. Om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen en de klantwaarde te verhogen, houden we ons aan de volgende vier pijlers:

Grondbeginselen van gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens zijn van u. U bent dan ook vrij om te kiezen welke gegevens u vrijgeeft en welke niet. Indien u gegevens in het verleden hebt vrijgegeven en deze wenst te veranderen/verwijderen kan u altijd contact opnemen via het volgende email adres: info@bavariamotors.be

Evenredigheid
Bavaria Motors zal de persoonsgegevens van klanten uitsluitend verwerken indien dit adequaat, relevant en noodzakelijk is ten aanzien van het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld. Wij streven ernaar om uw persoonsgegevens anoniem te maken wanneer een functie of dienst met anonieme gegevens kan worden gerealiseerd.

Transparantie en veiligheid
Bavaria Motors hecht belang aan transparantie als het gaat om de vraag welke persoonsgegevens we verwerken en met welk doel we dit doen. Voor ons staat de veiligheid van uw gegevens ook centraal en hiervoor hebben we de juiste technische benodigdheden voor ingezet.

Naleving van de wet
Het beleid van Bavaria Motors is erop gericht om te voldoen aan de van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften inzake privacy en gegevensbescherming. Waar nodig zullen wij onze verwerking van uw persoonsgegevens aanpassen, zoals beschreven in dit beleid, om de naleving van de wettelijke voorschriften te waarborgen.
De persoonsgegevens die Bavaria Motors over u verzamelt, zullen worden gebruikt om:
• producten en diensten aan u te leveren, om te controleren of u voor bepaalde aankopen en diensten in aanmerking komt en om u betere offertes en ervaringen aan te bieden;
• u te informeren over nieuwe producten, diensten en evenementen;
• ondersteuning en diensten voor uw voertuig te bieden,
• onze communicatie met klanten te evalueren en te verbeteren;
• u te informeren over onze producten en diensten en te bepalen welke hiervan voor u interessant kunnen zijn.

Verzamelen van gegevens
Hieronder vindt u een verzameling van de persoonsgegevens die worden verzameld:
• uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, enz.);
• voertuiginformatie (voertuigidentificatienummer (VIN), model, aankoopdatum, onderhoudsgeschiedenis, enz.);
• gegevens met betrekking tot uw aankoop van onze producten.

Toestemming
Bavaria Motors zal ten alle tijden om uw toestemming vragen voordat wij uw persoonsgegevens verzamelen of gebruiken. Het verzoek om uw toestemming zal duidelijk en specifiek zijn en u een duidelijke reden verschaffen waarop u uw beslissing kunt baseren. Wij gaan er nooit zomaar vanuit dat u ergens toestemming voor geeft. In plaats daarvan zullen wij expliciet vragen naar uw toestemming en ervoor zorgen dat u op een heldere en transparante manier toestemming kunt geven. Uw toestemming is vrijwillig en kan altijd herroepen worden. Dit kan door contact op te nemen met Bavaria Motors. Als u uw toestemming niet verleent, is het wellicht niet mogelijk om gebruik te maken van bepaalde diensten.

Gebruik van gegevens
Te allen tijde kunt u het gebruik van uw persoonsgegevens stopzetten door uw voorkeuren aan te passen, een bepaalde dienst te beëindigen (bv: mails), uw toestemming voor verwerking in te trekken door contact op te nemen met Bavaria Motors. Tenzij anders vermeld in de toepasselijke wetgeving, kunt u zich in het algemeen echter niet afmelden voor de verwerking van uw persoonsgegevens als we die uitvoeren om u belangrijke mededelingen te sturen, zoals bij wijzigingen in onze voorwaarden en ons beleid.

Bewaring
Bavaria Motors zal uw persoonsgegevens slechts zolang bewaren als noodzakelijk is om te voldoen aan de doelstellingen die in dit beleid zijn vastgesteld. Dit betekent dat wij, wanneer u uw toestemming hebt verleend voor onze verwerking van uw persoonsgegevens, de gegevens zullen bewaren voor de duur van de klantrelatie of tot het moment waarop u uw toestemming intrekt.

Kwaliteit van de gegevens
Bij het verwerken van uw persoonsgegevens streven wij ernaar om ervoor te zorgen dat de gegevens correct en up-to-date zijn. Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens zullen verwijderd of gecorrigeerd worden. Voor meer informatie over uw recht om te zorgen voor de juistheid van de persoonsgegevens die wij van u hebben, verwijzen wij naar het gedeelte "Informatie en toegang" hieronder.

Informatie en toegang
Wij kunnen u specifieke informatie verschaffen over onze verwerking van uw persoonsgegevens bij het verzamelen of registreren van deze gegevens. U hebt het recht om een verzoek in te dienen om een kopie van uw persoonsgegevens die wij opslaan te verkrijgen. U hebt het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of te laten verwijderen door ons indien deze volgens u incorrect zijn.

Beveiliging
Bavaria Motors heeft technische en interne maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, onbedoeld verlies, datalekken en alle andere onrechtmatige vormen van verwerking.
Informatieverschaffing aan derden
Bavaria Motors zal uw persoonsgegevens nooit vrijgeven of verkopen aan derden en zullen enkel gebruikt worden voor eigen doeleinden.
In volgende gevallen mogen wij uw persoonsgegevens delen:
• indien dit wettelijk is vereist, bijvoorbeeld vanwege een overheidsonderzoek, een geschil of een verzoek van juridische aard;
• met hulpverleners, zoals de politie en pechhulpverleners en ambulancevervoer, voor het aanbieden van gerelateerde services;
• als openbaarmaking wettelijk verplicht is;
• wanneer openbaarmaking noodzakelijk is vanwege een gerechtvaardigd belang dat door Bavaria Motors wordt nagestreefd (bijvoorbeeld om onze wettelijke rechten te beschermen, zoals hierboven beschreven).

Gegevensverwerking intern
Wij beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot medewerkers van Bavaria Motors. Onze medewerkers zijn contractueel verplicht om uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk te behandelen.

Marketing
Bavaria Motors zal uw persoonsgegevens niet verkopen aan of verhandelen met derden.
Als u zich wilt afmelden voor een specifieke digitale nieuwsbrief of soortgelijke communicatie, verzoeken wij u om de instructies te volgen die bij deze communicatie zal bijgevoegd zijn. U kunt ook ons contacteren wanneer u niet langer mails of informatie wenst te verkrijgen.

Websites
U kunt de website van Bavaria Motors raadplegen zonder daarbij enige informatie over uzelf te geven. In het geval van bepaalde diensten, zoals de nieuwsbrief, of aanbiedingen te kunnen verstrekken, moeten wij bepaalde onderdelen van uw persoonsgegevens opslaan, zoals uw naam en e-mailadres.

Controle
Bavaria Motors controleert op regelmatige basis, zoals wettelijk voorgeschreven, de werking van ons systeem. Op deze manier garanderen we de veiligheid van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens
Om uw rechten als betrokkene uit te oefenen, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van informatie met betrekking tot het verwerken door Bavaria Motors van uw persoonsgegevens, verzoeken wij u om ons te contacteren.
Dit kan via volgende kanalen:
• Telefoon: +32 (0)56 35 40 01
• Email: info@bavariamotors.be
• Bavaria Motors: Kortrijksesteenweg 306, 8530 Harelbeke, Belgium